Prezentacja – Minęło 10 lat.

Opracowała: M.W. – parafianka.