ok2

Królowa Korony Polskiej-Matką Narodu Polskiego

Świętujemy dzień 3 maja w nowej formie, jako święto i dzień wolny od pracy. W tym dniu oddajemy cześć Matce Boskiej Królowej Korony Polskiej i przypominamy uchwalenie Konstytucji 3 maja. Ma to aspekt nie tylko religijny, ale także narodowy. Kult Maryjny na ziemiach polskich rozwijał się przez wieki. Szczególnym miejscem stała się Jasna Góra w Częstochowie z cudownym obrazem Czarnej Madonny. Przybywali tu i nadal przybywają pielgrzymi z całego świata. Ze źródeł historycznych i piśmienniczych wynika, że były to pielgrzymki królów, monarchów, hetmani i rycerze oddawali się w opiekę Maryi, jako Królowej. W 1642 roku O. Dionizy Łobżyński wyraził wolę narodu nazywając Maryję Jasnogórską „  Królową Polski, Patronką Narodu, Królową Jasnogórską, Królową Niebieską, Panią Świata”. Jasna Góra stała się miejscem kultu w ciężkich dla Polski chwilach. Zwycięstwo nad Szwedami przypisywano wstawiennictwu Maryi. Bohaterska obrona Jasnej Góry zachęcała Polaków do walki z najeźdźcą. Wielu odstępowało od Szwedów i wracało pod władzę prawowitego króla Jana Kazimierza. Król wrócił z wygnania i 1 kwietnia 1656 roku w katedrze Lwowskiej złożył śluby, w których ogłosił Matkę Bożą – Królową Korony Polskiej, oddając jej opiece całe terytorium swego państwa, wojska i wszystkich obywateli. Wtedy na życzenie króla do Litanii Loretańskiej dodano wezwanie : „Królowo Korony Polskiej, módl się za nami ”. Warto przypomnieć, że w dniu 8 września 1717 roku cudowny obraz Jasnogórskiej Madonny został ukoronowany koronami papieskimi. Była to pierwsza koronacja, która odbyła się poza Rzymem. Kult Królowej Korony Polskiej stał się bardzo aktualny po rozbiorach Polski, gdyż odegrał wielka rolę w budzeniu poczucia świadomości narodowej. Zaborcy doceniali znaczenie tego kultu i rozpoczęli ostrą walkę. Monarchia austro–węgierska na terenie Galicji zaczęła usuwać wydawnictwa i modlitewniki nadsyłane do Krakowa i okolicy. W roku 1792 drukarze otrzymali polecenie, aby wezwanie „Królowo Korony Polskiej” zastąpić „Królowo Galicji”. Warto podkreślić, że Rosja wydała walkę rozprowadzanym obrazkom Matki Bożej Częstochowskiej na terenie Podlasia. Podobne rygory wprowadzały Prusy. Wydano walkę z pielgrzymami podążającymi  do Częstochowy, usuwano publikacje o Królowej Korony Polskiej z bibliotek, niszczono matryce książek w drukarniach.
Rozwijający się kult Królowej Korony Polskiej był powodem ustanowienia specjalnego święta maryjnego. Postanowiono pierwszą niedzielę maja ogłosić dniem modlitw dziękczynnych za opiekę Maryi nad Polską. Inicjatywę tą poparł arcybiskup Józef Bilewicz, a Papież Pius X w 1909 roku ustanowił Święto Królowej Korony Polski dla diecezji lwowskiej i przemyskiej w pierwszą niedzielę maja. W 1914 roku obchody zostały przeniesione z pierwszej niedzieli maja na dzień   2 maja. Po odzyskaniu przez Polskę Niepodległości, Stowarzyszenie Episkopatu  czyniło starania, aby skłonić Świętą Kongregację Obrzędów do przeniesienia święta na dzień 3 maja, był to już rok 1924. Rok później termin ten obowiązywał wszystkie diecezje . W ten sposób połączono świętowanie rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz Święto Królowej Polski. Niemcy napadają na Polskę w 1939r., a obchodzenie Święta Królowej Polski zostaje zakazane. Po drugiej wojnie światowej nowe władze Polski Ludowej nie uznawały święta 3 maja, obchodzono je tylko w liturgii Kościelnej. Dopiero upadek komunizmu w naszej Ojczyźnie umożliwił przywrócenie święta 3 Maja świętem nie tylko kościelnym, ale i państwowym.
Refleksje i wnioski :
– Każdy katolicki naród chlubi się szczególną miłością do Matki Bożej. Nie można miłować Pana Jezusa, a nie miłować Jego Matki.
– Miarą miłowania Jezusa Chrystusa jest cześć oddawana jego Matce.
– Nasz udział w modlitwach i nabożeństwach majowych jest wyrazem kultu dla Maryi Matki Bożej.
Każdy z nas powinien znaleźć czas i uczestniczyć w nabożeństwach majowych   w najpiękniejszym miesiącu roku. Śpiew to przecież najpiękniejsza forma modlitwy, dzięki której stajemy się bogaci duchowo, silni i łatwiej nam żyć oraz budować i umacniać chrześcijańską tożsamość.
Nie powinno na nabożeństwach majowych zabraknąć dzieci i młodzieży, dla których Maryja jest wzorem do naśladowania.
W chwilach trudnych w codziennym życiu z różańcem w ręku powtarzajmy o Pani Nasza, Orędowniczko nasza, Pocieszycielko nasza,  Maryjo Królowo Polski nie opuszczaj nas!
Opracowała : Aleksandra Pisarek